Hva er amatør radio?


Meny

Her følger en kort innføring om hobbyen, og med henvisninger til sider og artikler som gir mer utfyllende opplysninger om emnet. (Det er bare å "trykke" på de URL-ene som står med understreket tekst).
Ved å trykke på, "Meny", kommer du til en meny som bringer deg videre til det emnet du er interessert i:Meny.

Kort innføring


En radioamatør er en person som har interesse for radioteknikk og kommunikasjon og gjennom disse interessene har kvalifisert seg for å få radioamatørlisens. Her følger noen URL'er som kan gi mer utdypende forklaring på emnet;
Radioamatører - hva er det?
What is Amateur Radio? (Eng.)
Welcome to Amateur Radio. (Amr.)
LITT RADIO-HISTORIKK
Hva kreves for å bli radioamatør?

Før radioamatørstasjon anskaffes må det foreligge gyldig radioamatørlisens.
Se forskrift om radioamatørlisens.
En radioamatør er av myndighetene gitt vide rammer for sin virksomhet. Dette betinger god kjennskap til den teknikken som benyttes. Derfor avholder de fleste av NRRLs grupper kurs i radioteknikk og telegrafi (morse). Kursene fører frem til lisensprøve som avholdes i Statens Teleforvaltnings regi.
Oslogruppen av NRRL holder fra tid til annen kurs.
Følg med i kurs
Linker;
Hva kreves for å bli radioamatør?
Lover og forskrifter Bl.a. Utfyllende vilkår for radioamatørlisens (Statens teleforvaltning/ved LA1K)Hva er DX-ing?

DXing er rett og slett å lytte på radio. Ikke din lokale nærradio, selvsagt - det hobbyen dreier seg om, er å tråle bølgebåndene på jakt etter svake signaler fra fjerne himmelstrøk. DXere lytter altså helst etter vanlige kringkastingsstasjoner, som f.eks. BBC og NRK, og må ikke forveksles med radioamatører. DXere har ikke sendeutstyr og snakker ikke med hverandre på lufta...
Du kan lese videre her.

Vi har laget noen linker til aktuelle sider på internett; de finner du Her.

 Sider som kan være artige er; DX-Listeners' Club.   Her finner du forskjellig stoff som kan interessere en DX-lytter.  Denne boka er funnet etter tips på news-grupper for dx-radio:   "Fred Osterman's SHORTWAVE RECEIVERS PAST AND PRESENT". Den er på 475 sider og inneholder 770 forskjellige kortbølgemottagere fra de siste 55 år!
Når det gjelder forholdene for kortbølgelytting , så er det avhengig av solaktiviteten. Ta en titt på denne siden.


Linker;
Hva er DX-ing?
DX-Listeners' Club
"Fred Osterman's SHORTWAVE RECEIVERS PAST AND PRESENT".
Hvordan er mottags-forholdene på kortbølge?Værsatellitter

Interessert i værsatellitter?.
Ta en titt på denne siden; Hva som må til av utstyr for å ta ned værbilder direkte fra værsatellittene ?
Her finner du satelittbilde for været i øyeblikket.
Linker;
Space Calendar (JPL)
JET Propulsion Laboratory
NASA Homepage
Disse linkene finner du her.Radiopeileorientering.

Radiopeileorientering, dvs. lete opp sendere utlagt i terrenget, på kortest mulig tid. Forkortelser: norsk : RPO, engelsk: ARDF. LA ARDF; Organisasjon for norske orienteringsløpere som driver med radiopeiling. Arrangerer ukentlige RPO løp i sommerhalvåret samt internasjonale konkurranser i Norge.
For å delta i et radiopeileorienteringsløp trenger du ikke amatørradiolisens. Vil du delta kan du ta kontakt med LA-ARDF og få opplysning om tid og sted. Mottaker kan du låne hvis du vil prøve deg på et RPO løp.

Linker;
LA ARDF
BMG Engineering, Radio Direction FindingDigital radio; Packet.

Eller datakommunikasjon. Ved å ta i bruk datakommunikasjon har radioamatørene bygd opp internasjonale informasjonsnett. Her er nyttig informasjon om de fleste felt innen amatørradio tilgjengelig. Hva er digital radio?;
Her får du en kort oversikt over; TOR, AMTOR, PACTOR, G-TOR, PACTOR-2, CLOVER og HF PACKET: A Short Overview of Modern Digital HF Radio Operating Modes:

Radiospeiding.

Radiospeiding, er et mangfoldig samlebegrep på ulike aktiviteter i speiderarbeidet. Radiospeideingen har røtter tilbake fra den første speiderleir på Brownsea Island i begynnelsen av århundret med Baden Powell som leirsjef. Han så allerede den gang at opplevelse av teknikk ville bli viktig for fremtidens ungdom av begge kjønn. Radiospeiding drives i dag under ulike former i alle de tre norske speiderforbund: Norges speiderforbund, Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere
Linker;
Om radiospeiding
JOTA
Internatinoal Scouting Events
Radio Scouting
NSF
FA             
  FrelsesArmeens Speidere.
KFUK
KFUM

Oppdatert   5.10.2008